سرمایه گذاران و معامله گران که سرمایه های خود را از طریق خرید سهام در بورس، در اختیار شرکت ها قرار داده اند و با توجه به این که تصمیم گیری های خود را بر اساس صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط حسابداران و مدیران شرکت ها تهیه و انتشار می یابد، انجام می دهند، می بایستی از صحت و درستی گزارشات و صورت های مالی مذکور اطمینان حاصل کنند.
مبانی بورس

مبانی بورس؛ گزارش حسابرس (بازرس)

سرمایه گذاران و معامله گران که سرمایه های خود را از طریق خرید سهام در بورس، در اختیار شرکت ها قرار داده اند و با توجه به این که تصمیم گیری های خود را بر اساس صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط حسابداران و مدیران شرکت ها تهیه و انتشار می یابد، انجام می دهند، می بایستی از صحت و درستی گزارشات و صورت های مالی مذکور اطمینان حاصل کنند. بنابراین اشخاصی بی طرف و دارای صلاحیت حرفه ای را به عنوان حسابرس انتخاب می کنند که صورت های مالی سالیانه شرکت را از طرف آن ها (سهامدارن) حسابرسی و بازرسی نمایند.

زمان مطالعه: < ۱ دقیقه

سرمایه گذاران و معامله گران که سرمایه های خود را از طریق خرید سهام در بورس، در اختیار شرکت ها قرار داده اند و با توجه به این که تصمیم گیری های خود را بر اساس صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط حسابداران و مدیران شرکت ها تهیه و انتشار می یابد، انجام می دهند، می بایستی از صحت و درستی گزارشات و صورت های مالی مذکور اطمینان حاصل کنند. بنابراین اشخاصی بی طرف و دارای صلاحیت حرفه ای را به عنوان حسابرس انتخاب می کنند که صورت های مالی سالیانه شرکت را از طرف آن ها (سهامدارن) حسابرسی و بازرسی نمایند.

آیینه تهران

حسابرسی چیست؟

حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر یک شرکت جهت تهیه گزارشی که در آن شخصی یا اشخاصی به نام حسابرس، نظر خود را در مورد روش حسابداری و صحت صورت های مالی ابراز می دارند. حسابرس شخصی است که دارای صلاحیت تکنیکی و حرفه ای در زمینه حسابداری و حسابرسی بوده و همچنین مستقل و بیطرف از مدیران و کارکنان عالی رتبه شرکت می باشد.

حسابرس از طریق انجام مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل داخلی شرکت، بازرسی مدارک مالی و غیرمالی، مشاهده دارایی ها، استعلام و پرسش از کارکنان شرکت و افراد خارج از شرکت و اعمال سایر روش های حسابرسی، مدارکی را فراهم می سازد که نشان دهد صورت های مالی آیا نشانگر تصویر مطلوب و معقولی از وضعیت مالی شرکت و نتایج عملیات آن در دوره مورد رسیدگی هست یا خیر؟

حسابرسان برای ارایه اظهار نظر در مورد قابلیت اعتماد بودن صورت های مالی، تمامی اسناد و مدارک شرکت را مورد بررسی قرار نمی دهند. آن ها تعدادی از فعالیت های مالی را از طریق نمونه گیری های آماری و غیرآماری، انتخاب نموده و سپس آن ها را مورد رسیدگی قرار می دهند.

اغلب مردم تصور می کنند که هدف از حسابرسی، کشف اختلاس، اشتباهات و تقلب است، در حالی که چنین نیست. هدف اصلی از حسابرسی، ارائه اظهار نظر حرفه ای در مورد مطلوبیت صورت های مالی است، مبنی بر اینکه صورت های مالی تهیه شده توسط مدیران و حسابداران، وضعیت مالی و نتایج عملیات و تغییر در وضعیت مالی را مطابق با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوبی منعکس می کند.

البته گاهی اتفاق می افتد که حسابرسان در حین رسیدگی هایشان اشتباهات و تقلباتی را نیز کشف می کنند و آن را به اعضای هیئت مدیره گزارش می کنند، ولی این امر نباید به عنوان یک هدف اصلی تلقی گردد.

مبانی بورس؛ گزارش حسابرس (بازرس) مبانی بورس؛ گزارش حسابرس (بازرس)

پاوو

برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذاید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا