آرش شمسی

آرش شمسی

«یک شاهِ بیمار از یک گدای سالم، فقیرتر است.» آرتور شوپنهاور، متعلقات و ملحقات

تمام مطالب نوشته شده توسط، آرش شمسی

باقی مطالب
برو بالا