بهنام حیدری

بهنام حیدری

بهنام حیدری هستم. تاریخ و ادبیات و همینطور تاریخ ادبیات را دوست دارم. کتاب زیاد نمی خونم ولی خیلی بیشتر از سرانه ملی میخونم.

تمام مطالب نوشته شده توسط، بهنام حیدری

باقی مطالب
برو بالا