مجتبی مومنی‌ آزاد

مجتبی مومنی‌ آزاد

متولد ماه میانی تابستان، تو اوج گرما، تو جنوب ایران، استان بوشهر، بندر دیر؛ عاشق خانواده و زندگی؛ دانش آموخته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی؛ ترجمه

تمام مطالب نوشته شده توسط، مجتبی مومنی‌ آزاد

باقی مطالب
برو بالا