هنر

نگاه ما به هنر به عنوانِ یک مقوله و اپیزود رادیکال و چند بعدی است. در واقع حضور در وادی هنر، تعصب و تعلق نمی پذیرد و زمان را در سنجش قرار نمی دهد. نگاهی متشکل از به علاوه دیگری و یا منهای همه ی آن ها.

امروز در سیطره ی عظیم دنیای هنر بینش ها و نگاه های مونولوگی و قاطع عرصه را برای حضور عقیده و نقد بسته اند و هرگونه نوفه ی بیرونی را با متر و اندیشه ی حاصل از جهان بینی خویش سنجش می کنند.

هدف ما در بخش هنر در نت‌نوشت باز کردن درهای کلیشه و منجمدی است که دیالوگ و گفتمان را از جامعه حذف کرده است.

امید است تلاش تیم هنر سایت نت‌نوشت، بتواند ارتباطی با حقایقی که به هیچ عنوان تعلق و سکون نمی پذیرد، برقرار کند و محفلی باشد برای کنش اندیشه ها در راستای سیاست، تاریخ، فرهنگ، هویت و در نهایت هنر.

دکمه بازگشت به بالا