ادبیات جهان

رمان بیداری فینیگان ها اثر جیمز جویس؛ معجونی شاهکار، عجیب و پیچیده

نثر و زبان رمان بیداری فینیگان‌ها چنان پیچیده است، که انگار نویسنده زبانی من در آوردی را عمدا برای سخت فهمی رمانش خلق کرده و اشکال چنین بدجنسی و شیطنتی که از جویس سرزده است این جاست که نسخه ترجمه شده زیادی از این کتاب در دست نیست، اگر هم باشد به زحمت قابل خوانش است و به نسخه راهنمای مطالعه رمان بیداری فینیگان‌ها حتما نیاز خواهد شد. در این متن به بررسی و تحلیل رمان رمان بیداری فینیگان ها خواهیم پرداخت، با نت نوشت همراه باشید.

نثر و زبان رمان بیداری فینیگان‌ها چنان پیچیده است، که انگار نویسنده زبانی من در آوردی را عمدا برای سخت فهمی رمانش خلق کرده و اشکال چنین بدجنسی و شیطنتی که از جویس سرزده است این جاست که نسخه ترجمه شده زیادی از این کتاب در دست نیست، اگر هم باشد به زحمت قابل خوانش است و به نسخه راهنمای مطالعه رمان بیداری فینیگان‌ها حتما نیاز خواهد شد. در این متن به بررسی و تحلیل رمان رمان بیداری فینیگان ها خواهیم پرداخت، با نت نوشت همراه باشید.
نثر و زبان رمان بیداری فینیگان‌ها چنان پیچیده است، که انگار نویسنده زبانی من در آوردی را عمدا برای سخت فهمی رمانش خلق کرده و اشکال چنین بدجنسی و شیطنتی که از جویس سرزده است این جاست که نسخه ترجمه شده زیادی از این کتاب در دست نیست، اگر هم باشد به زحمت قابل خوانش است و به نسخه راهنمای مطالعه رمان بیداری فینیگان‌ها حتما نیاز خواهد شد. در این متن به بررسی و تحلیل رمان رمان بیداری فینیگان ها خواهیم پرداخت، با نت نوشت همراه باشید.

رمان بیداری فینیگان‌ها

روایت زندگی‌های بیشماری که نسل به نسل و سرزمین به سرزمین گردش می‌کنند.

در قرن بیستم که جوّی از تحولات ساختاری و بنیادی به اروپا و حوالی وارد شد و تخصصی شدن امور ارجحیت پیدا کرد، به طوری که برای جاودانگی می‌بایست امضای خودت را در هنر خلق شده ات جا می‌گذاشتی، همین انتظارات باعث شد نویسندگان به خود بیایند و سر و کله موج نویی از ابداعات هنری پیدا شود، مخاطب نیز دست از تنبلی برداشت و با اشتیاق دنبال کننده و حتی خواستار این مسیر شد. نویسنده در این سال‌ها هر بلایی که می‌توانست سر نوشته‌ها و خرده روایت هایش می‌آورد و خواننده با فرآورده‌‌ی نوشتاری سخت و پیچیده ای رو برو می‌شد، تا آنجا که القاب هایی چون غیر قابل فهم ترین کتاب‌های جهان یا مثلا سخت ترین کتاب‌های جهان برای ترجمه! تیتر بسیاری از مجلات و روزنامه‌ها شدند، مثل: اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری از ایتالو کالوینو یا ناپدید شدگی از ژرژ پرگ و صد البته رمان بیداری فینیگان ها از جیمز جویس که برای این کتاب هفده سال عمر را سپری کرد و آخرین رمان اوست.

جیمز جویس از اولین نویسندگانی بود که زبان را نه به عنوان ابزار اصلی داستان نویسی، بلکه همانند موضوع داستان، به عنوان مهمترین عنصر داستانی خود معرفی کرد.
جیمز جویس از اولین نویسندگانی بود که زبان را نه به عنوان ابزار اصلی داستان نویسی، بلکه همانند موضوع داستان، به عنوان مهمترین عنصر داستانی خود معرفی کرد.

بیشتر بخوانید: رمان قول نوشته‌ی فردریش دورنمات

جیمز جویس از اولین نویسندگانی بود که زبان را نه به عنوان ابزار اصلی داستان نویسی، بلکه همانند موضوع داستان، به عنوان مهمترین عنصر داستانی خود معرفی کرد.

جیمز جویس در خلق رمان بیداری فینیگان ها (رمان Finnegans Wake در برخی از منابع با عنوان شب زنده داری فینگن ها ترجمه شده است.) آن چنان از تمام قدرت ادبی خود نهایت استفاده را به کار گرفته که مخاطب با فضایی سرگیجه آور در سیالیت ذهن، تک گویی درونی چه مستقیم و چه غیر مستقیم، استفاده بینامتنیت از اسطوره‌ها و متون کهن البته بدون نقل قول! روبرو می‌شود.

جیمز جویس در خلق رمان بیداری فینیگان ها (رمان Finnegans Wake در برخی از منابع با عنوان شب زنده داری فینگن ها ترجمه شده است.) آن چنان از تمام قدرت ادبی خود نهایت استفاده را به کار گرفته که مخاطب با فضایی سرگیجه آور در سیالیت ذهن، تک گویی درونی چه مستقیم و چه غیر مستقیم، استفاده بینامتنیت از اسطوره‌ها و متون کهن البته بدون نقل قول! روبرو می‌شود.
جیمز جویس در خلق رمان بیداری فینیگان ها (رمان Finnegans Wake در برخی از منابع با عنوان شب زنده داری فینگن ها ترجمه شده است.) آن چنان از تمام قدرت ادبی خود نهایت استفاده را به کار گرفته که مخاطب با فضایی سرگیجه آور در سیالیت ذهن، تک گویی درونی چه مستقیم و چه غیر مستقیم، استفاده بینامتنیت از اسطوره‌ها و متون کهن البته بدون نقل قول! روبرو می‌شود.

فارغ از تنوع زبانی و تکنیک روایتی بسیار پیچیده و چند بعدی داستان رمان بیداری فینیگان‌ها که مسیر داستان را از حالت خطی جدا می‌کند، با دقیق شدن در تم اصلی داستان می‌توان به هدف اصلی نویسنده دست یافت و این که داستان واقعا چیست؟؟؟

داستان رمان بیداری فینیگان‌ها ماجرای یک شب تا صبح از زندگی خانواده ایرویکر که ایرلندی هستند، را پیچیده و سخت روایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: تحلیل رمان چشم نوشته‌ی ولادیمیر ناباکوف، همگی پوچی و بی حوصلگی است!

داستان رمان بیداری فینیگان‌ها ماجرای یک شب تا صبح از زندگی خانواده ایرویکر که ایرلندی هستند، را پیچیده و سخت روایت می‌کند.
داستان رمان بیداری فینیگان‌ها ماجرای یک شب تا صبح از زندگی خانواده ایرویکر که ایرلندی هستند، را پیچیده و سخت روایت می‌کند.

این خانواده در موقعیت‌های مکانی وزمانی مختلف قرار می‌گیرند. حوادثی که به این موقعیت‌ها وارد می‌شوند افسار اصلی داستان را پاره می‌کنند و چارچوب داستانی را بهم می‌ریزند و ماجرا دچار اختلالات ذهنی و روایتی می شود .

رمان بیداری فینیگان‌ها داستان روایت زندگی‌های بی شماری است که نسل به نسل و سرزمین به سرزمین گردش می‌کنند.

این که توضیح دهم نویسنده چگونه این ماجرا‌ها را در هم ریخته است و معجونی به نام بیداری فینیگان‌ها پیش روی مخاطب جهانی گذاشته است اصلا کار آسانی نیست، تا این جایش را بدانید که این رمان هم چون فرهنگ لغتی از ادبیات برتر جهان است، به هیبت هزارتویی معما گونه که حالا چند شخصیت هم در این سردرگمی بی انتها وول می‌خورند. باور کنید حتی نمی‌شود گفت شخصیت‌های اصلی چه کسانی هستند. شما با آدم هایی روبرو هستید که در هر خرده روایت هزارتا اسم و شخصیت دارند.

فارغ از تنوع زبانی و تکنیک روایتی بسیار پیچیده و چند بعدی داستان رمان بیداری فینیگان‌ها که مسیر داستان را از حالت خطی جدا می‌کند، با دقیق شدن در تم اصلی داستان می‌توان به هدف اصلی نویسنده دست یافت و این که داستان واقعا چیست؟؟؟
فارغ از تنوع زبانی و تکنیک روایتی بسیار پیچیده و چند بعدی داستان رمان بیداری فینیگان‌ها که مسیر داستان را از حالت خطی جدا می‌کند، با دقیق شدن در تم اصلی داستان می‌توان به هدف اصلی نویسنده دست یافت و این که داستان واقعا چیست؟؟؟

بیشتر بخوانید: رمان ارواح اثر پل استر ، تو برای من همه‌ی دنیا بودی و من تو رو به مرگ خودم تبدیل کردم.

در آخر هم باید گفت در این قرن جیمز جویس James Joyce خودش را برای جاودانگی شدن بر همگان ثابت کرده است و او حتما یک شاهکار نویس است و چیزی که از جمله عباس معروفی را به یاد دارم باز تکرار می‌کنم:

” شاهکار نویس تکلیفش روشن است نمی‌تواند آت و آشغال بنویسد.”

پیشنهاد می‌کنم با انتخاب رمان بیداری فینیگان‌ها برای مطالعه خودتان را به چالش دعوت کنید ? موفق باشید.

" شاهکار نویس تکلیفش روشن است نمی‌تواند آت و آشغال بنویسد."
” شاهکار نویس تکلیفش روشن است نمی‌تواند آت و آشغال بنویسد.”

فاطمه گرایی

قهرمانانی ته نشین شده در قهوه و شب!

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. سلام، خیر، کتاب اولیس رو منوچهر بدیعی ترجمه کرده اما هنوز قصد نداره چاپش کنه، در خارج از کشور هم اکرم پدرام نیا این کار رو انجام داده اما بنظر من نتونسته از عهده کار به خوبی بربیاد، باید منتظر بمونیم منوچهر بدیعی بتونه رمانش رو چاپ کنه.
   این از اولیس، اما شب عزای فینگن ها رو بعید میدونم هنوز کسی برای ترجمه به سراغش رفته باشه

   1. درود
    یکی از دوستان ترجمه کرده (داریوش شرعی) اما ناشری یافت نشد که فهم نشر اثر را داشته باشه.
    اولیس جناب بدیعی و عدم چاپ و انتظار برای آن خیلی بی کارکرد شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا