رادیونت

کتاب صوتی قفس اثر صادق چوبک

رادیونت

کتاب صوتی قفس ، نوشته صادق چوبک و خوانش حسین کشوری.

00:00
عنوان فایل: کتاب صوتی قفس ، نوشته صادق چوبک با صدای: حسین کشوری زمان: 7:1
حجم فایل: 8.58 مگابایت

کتاب صوتی قفس ، نوشته صادق چوبک و خوانش حسین کشوری.

لب جو، نزدیک قفس ، گودالی بود پر از خون دلمه شدهء یخ بسته که پر مرغ و شلغم گندیده و ته سیگار و کله و پاهای بریدهء مرغ و پهن اسب توش افتاده بود.
کف قفس خیس بود. از فضلهء مرغ فرش شده بود. خاک و کاه و پوست ارزن قاتی فضله ها بود. پای مرغ و خروسها و پرهایشان خیس بود. از فضله خیس بود. جایشان تنگ بود. همه تو هم تپیده بودند. مانند دانه های بلال بهم چسبیده بودند. جا نبود کز کنند. جا نبود بایستند. جا نبود بخوابند. پشت سرهم تو سرهم تک میزدند و کاکل هم را میکندند. جا نبود. همه توسری میخوردند. همه جایشان تنگ بود. همه سردشان بود. همه گرسنه شان بود. همه با هم بیگانه بودند. همه جا گند بود. همه چشم به راه بودند. همه مانند هم بودند وهیچکس روزگارش از دیگری بهتر نبود.
ادامه این داستان را اینجا بخوانید.
برو بالا