سینما

برداشتی از فیلم Wonder Wheel چرخ شگفت‌انگیز ساخته وودی آلن ۲۰۱۷

فیلم چرخ شگفت‌انگیز ساخته وودی آلن 2017

برداشتی از فیلم چرخ شگفت‌انگیز ساخته وودی آلن Wonder Wheel 2017 نوستاژیا عاملی برای گذرانِ دورانی از تخیل است که بر ذهن‌ها تخمیل می‌شود. خوبی نوستالژیا در میل به مقاومت است. مقاومتی که در برابر چینش واژه‌ها زاییده می‌شوند و در ذهن تخیل می‌شود.

نوستالژیا عاملی برای گذرانِ دورانی از تخیل است که بر ذهن‌ها تحمیل می‌شود. خوبی نوستالژیا در میل به مقاومت است. مقاومتی که در برابر چینش واژه‌ها زاییده می‌شوند و در ذهن تخیل می‌شود. شاید سخت ترینِ نوستالژیا، مقاومت در برابر نفوذ زمان است. زمانی که راهش را در هزارتوی کمال گرایی‌ها و تشنجاتِ جوان پندارانه انسان ها، راه خود را می‌یابد و در به زنگاهی همانند پتکِ قاضیِ سخت گیری، حقیقت را در برابر چشمانمان به تمسخری کوکانه بر ذاتمان می‌کوبد. کوبشی که گرد و خاکش بر شقیقه‌ها خواهد نشست. فرمان تسلیمی که در گونه انسان‌ها در مسخ شیپوری، آرماگدونی تو خالی را در بزنگاهِ رستاخیز آدمی پیشکش خواهد کرد.

وقتی پای عشق در میان باشد گویا بزرگترین دشمن انسان خودش است. منطقش را متزلزل می‌کند. دیازپامی که با خوش رقصی، هماننده پتیاره‌ای خیال باف به نفسمان می‌دهیم. بی هیچ پروایی و بی هیچ آینده‌ای. غوطه ور در لحظه. قلبی که مرغ خیالش، بال‌های آغشته به تقلبش، که رسوایشان در طول تاریخ بر پیشانی پدرش سنگینی می‌کند را جلو می‌آورد، بر پیشانی خرد می‌گذارد و اسب‌های نابینایش را از کاخ های اُلمپیوس فرا می‌خواند تا بر بسترِ خِلطی فرو مایه اُفتد.

فیلم چرخ شگفت‌انگیز ساخته وودی آلن 2017

فیلم Wonder Wheel چرخ شگفت‌انگیز ساخته وودی آلن ۲۰۱۷

اسب شهوتش را با سیبی آغشته به خیانتِ عشق، به مسلخی از بزاق فرا می‌خواند. غرورش را در زیر اندام هایِ شهوانی جستجو می‌کند. پوستی که میل به دریدنش در زیر انگشتانِ زمختش به مانند ابریشمی از دیاری آشنا، عصری بارانی و اشک آلود در قامت نگاهش، ژروای آن طوفانِ آرامِ مشعشع در خیالم، گورستانی به پا خواسته از دنیای غَربَم، جنون گاهی است برای من تا فدا شوم. دیوانهِ جنونِ هستیِ بی وجودم، سیری که از سال های پایانی پیریم به عطف جوانیم در بروکلین باز خواهم گردانید.

Wonder Wheel “چرخ شگفت‌انگیز”، همان چرخی که بارها در تثلثلش به سخره گرفته شده‌ام. آری همان “چرخ شگفت‌انگیز” که دورانش را در تهوع دیدار مجدد تو، تاریخ معاصرم را شخم زده‌ام. اندوهی که برای زنده یابی اش از “نیمه شبی در پاریس” تا رُمی عاشق شده، بارسلونایی مالیخولیایی و تا کافه هایی برای خودکُشی، همه را مرور کرده‌ام. تصوری از تو که مدام با نشخوارت کورسویی از رویا پردازی، در میان جنگِ سردِ درونم آتشی از هذیان را شعله ور می‌کند.

تو که رفتی پیِ تاب و تپش رود اما من این راه را با نگاه به نابودیت در رخت خواب کسی دیگر مدام بازگشته‌ام. در دِلم طلایی تفت دیده بسیاری دوباره جنون بوئیدنت را دارد. در همان ساحل رویایی با بارانی که تو دوستش می‌داشتی. بارانی که وقتی بند آمد تو را به خاطره‌ها سپرد و باز هم هرزگیِ واقعیت. واقعیتی که منم. تهی، متفاوت، بدون عشق، تَرد شده از عشق و هنوز طاعونی که پس از رفتنش مرا همراه دانته به دوزخی فرستاد که تجسم تکرده بودم. راه‌هایش را نرفته بودم. عذابی که متصورم نشده بود. و حالا تازه چهل ساله شدم. روزی که دوباره مردم. روزِ بی حسی. و باید دوباره این “چرخ شگفت‌انگیز” را تحمل کنم. تا بگردد و از این اعماق هیچ، دوباره به اوج درام باز گردد تا من، منِ ابله سیب خورده را دوباره به تپشِ قلبی امیدوار کند. تا بتواند دوباره از خونم بمکند. آری آین جهنم هر روز گرد‌تر و دور چرخشش طولانی تر خواهد بود. طولانی به قطر فاصله‌ها.

فیلم چرخ شگفت‌انگیز ساخته وودی آلن 2017

فیلم Wonder Wheel چرخ شگفت‌انگیز ساخته وودی آلن ۲۰۱۷

به کانال تلگرام نت نوشت بپیوندید به صفحه اینستاگرام نت نوشت بپیوندید
برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذاید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا