مبانی بورس

مبانی بورس؛ فرم گزارش حسابرسی (قسمت اول)

در گزارش حسابرسان نسبت به صورت های مالی شرکت مورد رسیدگی، اظهارنظر می گردد و باید توجه داشت که صحت حساب ها را تضمین و گواهی نمی کنند، بلکه فقط نسبت به آن ها در گزارش خود اظهارنظر می نمایند.

در مطلب جلسه قبل خواندیم که حسابرسان صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکت ها ارائه می شود را مورد بررسی قرار می دهند. حسابرسان نسبت به حساب هایی که رسیدگی کرده اند، می بایست گزارش را تهیه و به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه کنند. در گزارش حسابرسان نسبت به صورت های مالی شرکت مورد رسیدگی، اظهارنظر می گردد و باید توجه داشت که صحت حساب ها را تضمین و گواهی نمی کنند، بلکه فقط نسبت به آن ها در گزارش خود اظهارنظر می نمایند.

در مطلب جلسه قبل مبانی بورس؛ گزارش حسابرس (بازرس) خواندیم که حسابرسان صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکت ها ارائه می شود را مورد بررسی قرار می دهند. حسابرسان  نسبت به حساب هایی که رسیدگی کرده اند، می بایست گزارش را تهیه و به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه کنند. در گزارش حسابرسان نسبت به صورت های مالی شرکت مورد رسیدگی، اظهارنظر می گردد و باید توجه داشت که صحت حساب ها را تضمین و گواهی نمی کنند، بلکه فقط نسبت به آن ها در گزارش خود اظهارنظر می نمایند. گزارش حسابرسی معمولاً در سه قسمت به شرح زیر طبقه بندی می گردد:

الف) بند مقدمه

ب) بند دامنه رسیدگی یا بند میانی

ج) بند اظهارنظر

الف) بند مقدمه: در بند مقدمه حسابرسان صورت های مالی و مسئولیتی که صورت های مالی را تهیه و ارایه نموده اند، گزارش می کنند. مسئولیت نگهداری مدارک و دفاتر حسابداری و تهیه صورت های مالی مناسب برای استفاده سهامداران و افراد ذی نفع به عهده مدیران شرکت است. اگر صورت های مالی توسط حسابرسان تهیه شده باشند، باز هم مسئولیت اصلی صورت های مالی به عهده هیئت مدیره شرکت است.

ب) بند دامنه رسیدگی یا بند میانی: بند حدود رسیدگی یا میانی نوع و ماهیت حسابرسی را بیان می کند. در این بند اجرای رسیدگی ها بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، ارزیابی اصول متداول حسابرسی و ارزیابی از نحوه ارائه صورت های مالی و نیز هرگونه محدودیت و ابهام و اثرات احتمالی و یا قطعی که بر صورت های مالی دارد و درجه اهمیت آن اثرات را بیان می کند.

ج) بند اظهارنظر: بند اظهارنظر نتایج بررسی و حسابرسی، توسط حسابرسان را بیان می کند. در این قسمت حسابرسان نسبت به مطلوبیت یا عدم مطلوبیت صورت های مالی تهیه شده توسط مدیران اظهارنظر می کنند. حسابرسان پس از انجام عملیات حسابرسی و بر اساس نتایج و یافته های خود، یکی از انواع اظهارنظرهای حرفه ای زیر را نسبت به صورت های مالی مورد رسیدگی ارائه می کنند.

۱- اظهارنظر مقبول

۲-اظهارنظر مشروط

۳- اظهارنظر مردود

۴- عدم اظهارنظر

در مطلب جلسه آینده، به شرح هر یک از ۴ اظهارنظر حسابرسان خواهیم پرداخت.

به کانال تلگرام نت نوشت بپیوندیدبه صفحه اینستاگرام نت نوشت بپیوندید
برای درج دیدگاه کلیک کنید

پاسخی بگذاید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا