ياسمن اسمعيل زادگان

ياسمن اسمعيل زادگان

من برای خودم ، من برای دیگری ، دیگری برای من میخاییل باختین

تمام مطالب نوشته شده توسط، ياسمن اسمعيل زادگان

باقی مطالب
برو بالا